Om Oss

Några uppdrag under de senaste åren.

(du kan även googla på holmberg strindberg, där kan du hitta annat)

Föreläsningar/kurser för

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Dacapo Högskolan för Trädgårdsdesign, Yrkeshögskolor för Trädgård i Båstad, Dingle, Enköping. Movium, Bostadsbolagen; Familjebostäder, Poseidon, Bostadbolaget i Göteborg, Svenska Bostäder Stocholm, SKB Stockholm,  Riksbyggen. Kommuner och Kyrkogårdförvaltningar: Karlskoga, Lidköping, Halmstad, Kumla, Växjö Mölndal, Örebro, Falkenberg, Linköping. Och ett antal trädgårdsföreningar.

Växtgestaltninguppdrag för

Bostadbolagen: Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Göteborgslokaler, Hjällbobostaden, Poseidon, Mölndalsbostäder, Halmstad, Uddevalla. Ansvariga för växtgestaltning i Uppsala stad i samband 300 års-jubiléet av Linnés födelse 2007 för Uppsala stad. Ansvarig för växtgestaltning av Darwin jubiléet 2009. Växtgestaltat sommarblomsrabatt i Enköping de senaste tio åren. Ansvarig för växtgestaltning av Värdens Park göteborg. Växtgestaltning  av Järnvägsparken i Uppsala. Ett par rabatter i Norge i samband med kulturhuvustadsåret Stavanger/Sandnes.  Lökkoncept för Verver Export, Sofieroutställningen 2011.

Sammantaget har vi gestaltat  hundratals perennrabatter, miniparker och sommarblomsplanteringar.

Har inte börjat att ladda ned bilder för ta fram referensobjekt, vinterjobb.